<<<<<<<<<<< SULIT >>>>>>>>>>>
Login
***Manual Pengguna***

 

 
URUS SETIA MAJLIS PERANCANG FIZIKAL NEGARA
Bahagian Rancangan Fizikal Negara
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Tingkat 8, Blok F5, Kompleks F, Presint 1
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
Tel : 03-8091 0199 | Emel : urusetiampfn@planmalaysia.gov.my | eMPFN v1.1
Anda memerlukan perisian Adobe Acrobat Reader  untuk paparan dokumen dalam aplikasi ini.


Hakcipta Terpelihara © 2020. PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan